• No : 2089
  • 公開日時 : 2017/06/29 14:49
  • 更新日時 : 2017/07/14 22:53
  • 印刷

【ベストサージ】電波法高周波設備許可申請は?

回答

50W以下なので対象外です。